Konferencia biskupov Slovenska a Česká biskupská konferencia pozývajú na

jarnú medzinárodnú konferenciu ITAPA

ktorá sa uskutoční 22. mája 2018 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Pozvánka a sprievodný list k bloku prednášok Katolíckej cirkvi sú k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.

Nadväzujúc na blok prednášok Katolíckej cirkvi na medzinárodnom kongrese ITAPA 2017 (prednášky sú dostupné na stránke ITAPA 2017 a následné kroky, vykonané ČBK a KBS, ktoré vyústili do spoločného memoranda o elektronizácii cirkevných procesov (text memoranda na stránke TK KBS), bude v rámci konferencie predstavené riešenie ochrany osobných údajov v kontexte aktuálnej legislatívy EÚ a našich krajín, pričom bude osobitne diskutovaný dopad na cirkevné elektronické informačné systémy a ponúknuté vybrané prípadové štúdie riešenia elektronizácie procesov v Pražskej a Bratislavskej arcidiecéze.

Súčasťou bloku prednášok Katolíckej cirkvi bude i okrúhly stôl a panelová diskusia venovaná kybernetickej bezpečnosti, ochrane osobných údajov a dôveryhodnej komunikácii v prostredí Cirkvi.

Zámerom stretnutia je nielen prezentácia primeraného rozsahu informácií, potrebných pre rozhľad a inšpiráciu pracovníkov cirkevných inštitúcií, ale – a to predovšetkým – vzájomná výmena a zdieľanie informácií, vďaka ktorej je možné hľadať a implementovať optimálne technologické riešenia, šetriť náklady na vývoj, implementáciu, zabezpečenie a prevádzku informačných technológií a podstatne skrátiť čas potrebný na vývoj a zavedenie elektronizácie procesov do praxe.

Svoju účasť potvrďte e-mailom na: registracia@ecclesia.sk
[Pri potvrdení účasti je treba uviesť meno a priezvisko; vhodné je tiež uvedenie titulu, funkcie (napr. farár, cirk. sudca,...) a pôsobiska.]

Program bloku prednášok:
7.30 – 9.00 
  – príchod, registrácia, káva
9.00 – 9.30
  – Úvodné slovo: Mons. David Henzl, generálny vikár Českobudějovického biskupstva
  – Úvodné slovo: Anton Ziolkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska
9.30 – 10.30
  – Mario Minarovský, ecclesia.sk: Memorandum o spolupráci ČBK a KBS o elektronizácií cirkevných procesov
  – Jakub Kříž, Česká biskupská konferencia: Legislatívny dopad GDPR na cirkevné prostredie CZ
  – Jana Michaličková, Konferencia biskupov Slovenska: Legislatívny dopad GDPR a Zákona 18/2018 Z.z. na cirkevné prostredie SK
  – Antonín Drahovzal, Software602: DMS – dáta sú to najcenejšie, čo máte
10.30 – 11.00
  – prestávka na občerstvenie
11.00 – 12.30
  – Ján Hargaš, Pražská arcidiecéza, Antonín Drahovzal, Software602: Využitie IDM a DMS v Pražskej arcidiecéze
  – Mons. Tibor Hajdu, Bratislavská arcidiecéza: 5 mesiacov po nasadení elektronických služieb tribunálu v prostredí Bratislavskej arcidiecézy
  – Peter Šantavý, KBS / Bratislavská arcidiecéza: Dopad Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR na elektronické informačné systémy pri spracúvaní osobných údajov v cirkevnom prostredí
12.30 – 13.30
  – obed
13.30 – 15.00
  – Panelová diskusia – Peter Šantavý, ABÚ BA, Mario Minarovský, ecclesia.sk, Marie Kolářová, kancelárka APHA, Antonín Drahovzal, Software602, Anton Ziolkovsky, KBS, Jana Michaličková, KBS, Jakub Kříž, ČBK: kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov a dôveryhodná komunikácia v prostredí Cirkvi, cezhraničná spolupráca, implementácia 1 x a dosť, prioritné projekty, quick wins, využitie platformy. Zmyslom sekcie je definovať hlavné témy, ktoré určujú rozvoj elektronizácie v cirkevnom prostredí.

Účasť na bloku prednášok Katolíckej cirkvi, 22. mája 2018 je bezplatná, rovnako i občerstvenie a obed.


Informácie z predchádzajúcich ročníkov kongresu ITAPA, na ktorých mala Katolícka cirkev aktívnu účasť, sú k dispozícii na webovej stránke itapa.ecclesia.sk.

Informáce na tejto stránke môžu byť priebežne dopĺňané a aktualizované.